جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته

جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته

این جزوه آموزشی جز جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکوری ها است که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی، ارائه شده است،در قالب pdf و در 59 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 59
حجم 1137 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


نکات زیبایی شناسی و فلسفه هنر

زیبایی شناسی باستان

فهرست منابع

قسمتی از متن جزوه:


نکات زیبایی شناسی و فلسفه هنر:  

1-1- زیبایی شناسی باستان:  

1- زیبایی شناسی یعنی هر آنچه که به زیبایی مربوط میشود و هر آنچه که منش زیبـا را تعریـف مـیکنـد و همچنـین شامل مباحثی در

مورد کاربرد زیبایی و سودمندی و بیانگر اثر هنری است.  

2- گزینش نام زیباشناسی برای شاخه مسـتقل از فلسـفه، توسـط «الکسـاندر باومگـارتن» (Baumgarten) در کتـاب «استتیکا»

(Aesthetica) میباشد.  

3- واژه فلسفه برگرفته از عبارت یونانی Filosofia به معنای «عشق به حکمت» اسـت و مـراد از فلسـفه راه یـافتن بـه حقیقت است.

4- هدف فلسفه تحلیلی هنر، کشف مفاهیمی است که آفرینش هنر، ارج شناسی و اندیشیدن به هنر را ممکن میسازد.  

5- مفاهیم جانبی فلسفه تحلیلی عبارتند از: تعبیر و تفسیر، تقلید، آفرینشگری و ارزشهای هنری.  

6- زیبایی از نظر افلاطون عبارتند از: سودمندی و کاربرد داشتن چیزی و زیبایی یعنی تناسب بین اجزا.  

7- افلاطون معماری را هنری واقعی میدانست و اثر هنری را نتیجه کار و تولید انسان میدانست و به جنبه اجتماعی اثـر هنری توجه

داشت.  

8- افلاطون به جای آنکه حول محور واژه تخنه (فن) مفاهیم هنری بسازد، واژه تقلید یا میمسیس (محاکـات) را اختیـار میکند.  

9- افلاطون بنیانگذار نظریه «ایده» است و اثر هنری را نتیجه خلاقیت و پندار محض و الهام از خود بدرشـدگی هنرمنـد میداند.  

10- افلاطون برای اشیاء، سلسله مراتبی در نظر میگیرد که در آن همه چیز به ترتیب صعودی یا نزولی، بسته بـه دوری یا نزدیکی

آن به عالم صور (مثل)، حقیقت، امر خیر، امر زیبا قرار میگیرد.  

11- زیبایی به مثابه شکوه را افلاطون در رساله «فایدروس» تشریح کرده است.  

12- افلاطون در کتاب دهم «جمهور» (Republic) که رسالهای است در اهمیت آرمانشهر او، به بحث در معنای تمـایز میان نقاشی

یا مجسمه با ایده اصلی میپردازد.  

13- در دوران باستان، به هماهنگی و تقارن «Symmetria» میگفتند. دروس مشترك هنر7» 5»  

14- افلاطون در بحث هماهنگی و تناسب اجزا، وام دار فیثاغورث است که اعداد را به ماهیت کیهان مرتبط میدانست.  

15- افلاطون، یافتن زیبایی زمینی را نشانی از سرآغاز به صعود یا بالا رفتن نردبان برای زیبایی آسمانی مـیدانسـت کـه استعاره

نردبان در رساله «مهمانی» (Symposium) به کار رفته است.  

16- زیبایی در نگاه افلاطون، آفرینش پدیده نو و بدیع نیست، بلکه شناخت و کشف آن چیزی است که قبلاً وجود داشته است.

زیبایی

اثر هنری، یادآوری، اشاره، سایه یا تصویر مبهم عالم صور (مثل) است و نه بروز نادیده ها

و


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

خرید فایل word جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

خرید پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

دانلود فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

دریافت نمونه سوال جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

خرید پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

دریافت مقاله جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

خرید فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

دانلود تحقیق جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

خرید مقاله جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

خرید پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دانلود فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دانلود فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دانلود فایل word جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

خرید فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دانلود تحقیق جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

خرید کارآموزی جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از www

دانلود مقاله جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دریافت پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

خرید تحقیق جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دریافت تحقیق جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دانلود فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دریافت فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دانلود فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

خرید فایل word جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دریافت فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دانلود فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دریافت فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از word

دریافت تحقیق جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دانلود مقاله جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دانلود پروژه جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دانلود فایل word جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دریافت مقاله جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دانلود فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دانلود فایل جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

خرید کارآموزی جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

دریافت فایل word جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی نکات زیبایی شناسی و فلسفه رشته از free


مطالب تصادفی